Calendrier Yemba

Simuler votre calendrier Yemba de 2015 à 2030
Année: Mois:
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1
Mbouwa
2
Mbouolo
3
Meta
4
Mbouokeu
5
Mbouotchou
6
Efa’a
7
Njielah
8
Ngang
9
Mbouwa
10
Mbouolo
11
Meta
12
Mbouokeu
13
Mbouotchou
14
Efa’a
15
Njielah
16
Ngang
17
Mbouwa
18
Mbouolo
19
Meta
20
Mbouokeu
21
Mbouotchou
22
Efa’a
23
Njielah
24
Ngang
25
Mbouwa
26
Mbouolo
27
Meta
28
Mbouokeu
29
Mbouotchou
30
Efa’a
31
Njielah